Tarieven

Zorgprestatiemodel (ZPM)

Met ingang van januari 2022 is er een nieuw bekostigingssysteem voor de GGZ: het zorgprestatiemodel. Dit betekent dat afhankelijk van de setting, de behandelende discipline, het type consult en de tijdsduur tarieven zijn vastgesteld. De behandeling die ik bied valt onder kwaliteitsstatuut sectie II. Er zijn twee typen consulten: diagnostiek (intake- en adviesgesprekken) en behandeling.

Om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een DSM-5 stoornis. De behandeling van de volgende klachten/problemen worden niet vanuit het basispakket vergoed: burn-out, relatieproblemen en aanpassingsstoornissen. Behandeling is in deze gevallen wel mogelijk, hiervoor geldt een apart tarief.

Zorgvraagtypering

Onderdeel van het ZPM is de zorgvraagtypering. Op basis van de intake vult de psycholoog een vragenlijst in waarin de zorgvraag en problematiek vastgesteld worden. Dit leidt tot een zorgvraagtypering in de vorm van een code. In 2022 en 2023 moet deze code vermeld worden op de factuur, maar heeft verder geen invloed op het tarief van de behandeling en/of de geboden zorg.

Specialistische GGZ en Basis GGZ

Behandeling kan plaatsvinden in de Specialistische GGZ (SGGZ) of Basis GGZ (BGGZ). Dit hangt van de verwijzing en de hulpvraag af. De tarieven zijn gelijk, maar voor de BGGZ geldt dat het aantal sessies beperkt is.

Vergoeding

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts.
Ik werk zonder contracten met de zorgverzekeraars. We spreken af of u per sessie of per maand een factuur wilt ontvangen. De factuur moet u zelf bij de zorgverzekeraar indienen. Afhankelijk van uw zorgverzekering krijgt u 50-100% vergoed. Vraag dit vooraf na bij uw zorgverzekering. U bent zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling. Voor behandeling in de GGZ geldt per kalenderjaar het eigen risico (385 of hoger).

elfbetalers

Indien U dat wenst, dan is het mogelijk om de behandeling zelf te betalen. Dit betekent dat er geen informatie naar de zorgverzekeraar gaat. De tarieven zijn gelijk aan de tarieven van de verzekerde zorg (en vrijgesteld van BTW).

Hieronder staan de meest voorkomende typen consulten en de bijbehorende tarieven. Een intakegesprek (diagnostiek) duurt 60 minuten, een therapiesessie (behandeling) duurt 45 minuten, tenzij anders met u afgesproken. Het gaat hierbij om de directe tijd (duur van het gesprek), de indirecte tijd voor verslaglegging e.d. is in dit tarief verrekend. Ik hanteer de tarieven van de NZa. Voor een volledig overzicht zie: zorgprestatiemodel.nza.nl

Diagnostiek 60 minuten: 242,66
Behandeling 45 minuten: 179,24
Behandeling 60 minuten: 212,00

Afzeggen afspraken

Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd (ook met geldige reden), worden in rekening gebracht. Het in rekening gebrachte tarief bedraagt 50 euro. De reden hiervoor is dat de vrijgevallen plekken niet meer kunnen worden opgevuld. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.