Aanmelden

Wilt u zich aanmelden dan kunt u contact opnemen met ons via het contactformulier. Vanwege de privacy vraag ik u om geen inhoudelijke informatie naar mij te sturen via e-mail. Ik streef ernaar na aanmelding binnen 5 werkdagen telefonisch contact op te nemen om de aanmelding door te spreken.

Telefonische screening

Tijdens dit gesprek zal ik onderzoeken of uw hulpvraag passend is bij de praktijk. Zo ja, dan plan ik een afspraak met u voor een intakegesprek op de praktijk. Zo nee, dan verwijs ik u terug naar de huisarts. Soms kan ik u adviseren waar u mogelijk wel de juiste zorg kunt krijgen.

Intake

Het intakegesprek heeft tot doel om op basis van uw klachten een diagnose te stellen en daarmee te kijken hoe ik u het beste kan helpen. Na dit gesprek kan een voorstel gedaan worden voor behandeling. Daarnaast geef ik uitleg over mijn werkwijze en andere praktische zaken. Tevens bestaat de mogelijkheid om gezamenlijk te besluiten tot verder onderzoek om de klachten beter te begrijpen (verlengde intakefase).

U moet zich bij het eerste bezoek kunnen legitimeren met een paspoort, rijbewijs of ID-kaart.

Behandeling

Na de intakefase stel ik in overleg met u een behandelplan op. In dit plan staan de doelen die we samen hebben opgesteld, de manier hoe we die doelen willen bereiken (zie therapie) en de verwachte duur van de behandeling. Deze doelen zullen regelmatig geëvalueerd worden. De therapiesessies duren 45 minuten en vinden doorgaans wekelijks plaats.