Aanbod

Voor wie

Volwassenen vanaf 18 jaar kunnen zich met de volgende klachten aanmelden bij Boom Psychotherapie:

 • Stemmingsstoornissen (somberheid, depressie)
 • Burn-out klachten en overspannenheid
 • Verwerkingsproblemen na een traumatische gebeurtenis/vroegkinderlijke trauma
 • Angstklachten (spanning, paniek, piekeren, fobieën, dwang)
 • Persoonlijkheidsproblemen
 • Negatief zelfbeeld, problemen met assertiviteit of sociale vaardigheden
 • Problemen in de omgang met anderen
 • Problemen in het hanteren van emoties/geremdheid in het ervaren van emoties
 • Partnerrelatieproblemen
 • Onbegrepen lichamelijke klachten/psychosomatische klachten
 • Rouwverwerking
Als er sprake is van suicidaliteit, automutilatie, ernstige zelfverwaarlozing/ verwaarlozing van naasten of psychose, adviseer ik u contact op te nemen met een ggz-instelling. Als er sprake is van verslavingsproblematiek, vergt de verslaving eerst aandacht voordat de overige problematiek behandeld kan worden en verwijs ik u door naar Brijder verslavingszorg.

Keuze uit psychotherapie

De behandelmethoden waar ik mee werk zijn cognitieve gedragstherapie, schematherapie en EMDR. Dit zijn behandelmethoden waarvan de effectiviteit in wetenschappelijk onderzoek is aangetoond. De behandeling kan ook uit een combinatie van deze therapieën bestaan. Samen gaan we na welke therapievorm het beste bij u en bij uw klachten past.

CGT

Cognitieve gedragstherapie (CGT) gebruikt denkbeelden en gedrag als aangrijpingspunten om gevoel te veranderen. Op deze manier ontstaat meer vrijheid van handelen en worden negatieve opvattingen over uzelf, anderen en de wereld genuanceerd.

Schematherapie

Deze behandelvorm helpt je om belemmerende patronen te herkennen en waar nodig bij te sturen. U leert voelen wat voor behoeften u heeft en leert daar op een gezonde manier voor op te komen.

EMDR

Dit is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een traumatische ervaring of ingrijpende gebeurtenis. EMDR kan ook worden gebruikt voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven.

Aangesloten bij