Boom
Psychotherapie
Haarlem

Welkom bij Boom Psychotherapie

Boom Psychotherapie biedt kort- en langdurende specialistische behandelingen in de regio Haarlem aan adolescenten (18-23 jaar) en volwassenen met uiteenlopende psychische klachten.

Actuele wachttijden:

Wachttijd Intake en Behandeling: tussen de 8 en 10 weken. 

Voor een telefonische kennismaking is geen wachttijd.

Wanneer u een intake heeft gehad kunt u daarna direct met de behandeling starten.

 

 

 

 

Keuze uit psychotherapie

De behandelmethoden waar ik mee werk zijn cognitieve gedragstherapie, schematherapie en EMDR. Dit zijn behandelmethoden waarvan de effectiviteit in wetenschappelijk onderzoek is aangetoond. De behandeling kan ook uit een combinatie van deze therapieën bestaan. Samen gaan we na welke therapievorm het beste bij u en bij uw klachten past.

CGT

Cognitieve gedragstherapie (CGT) gebruikt denkbeelden en gedrag als aangrijpingspunten om gevoel te veranderen. Op deze manier ontstaat meer vrijheid van handelen en worden negatieve opvattingen over jezelf, anderen en de wereld genuanceerd.

Schematherapie

Deze behandelvorm helpt je om belemmerende patronen te herkennen en waar nodig bij te sturen. Je leert voelen wat voor behoeften je hebt en je leert daar op een gezonde manier voor op te komen.

EMDR

Dit is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een traumatische ervaring of ingrijpende gebeurtenis. EMDR kan ook worden gebruikt voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven.

Aangesloten bij